Ponúkame     Elektroinštalácie Vďaka elektroinštalácii bude vo vašom dome každé zariadenie alebo spotrebič navzájom komunikovať s ostatnými.
Elektroinštalácie
Ponúkame     Inteligentné
elektroinštalácie
Vďaka inteligentnej elektroinštalácii bude vo vašom dome každé zariadenie alebo spotrebič navzájom komunikovať s ostatnými.
Inteligentné
elektroinštalácie
Ponúkame     Poplachové systémy Poplachové systémy narušenia (alebo tiež PSN) slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb.
Poplachové
systémy narušenia
Ponúkame     Kamerové systémy Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby plnili potreby zabezpčenia. Tiež pomáhame odstrániť prípadne bezpečnostné nedostatky na už hotových riešeniach.
Kamerové
systémy
Ponúkame     Štrukturovaná kabeláž Štrukturovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod.
Siete LAN
Ponúkame     Dorozumievacie systémy Dorozumievacie systémy, alebo inak povedané elektornický vrátnik je obojsmerný terminál určený pre volanie od vstupných dverí / vchodu na telefón v ktorejkoľvek kancelárii.
Dorozumievacie
systémy
Ponúkame     Požiarne systémy Systémy EPS je možné, spoločne s celým radom iných zabezpečovacích a varovných systémov, integrovať do nadriadeného systému, ktorého úlohou je združovať všetky hlásenia monitorovať stavy všetkých technologických, elektronických a elektrických zariadení budov a objektov.
Protipožiarne
systémy

Elektroinštalácie

Elektroinštalácia slúži na distribúciu a rozvod elektrickej energie v domácnostiach a obytných budovách. Aby bola bezpečná musí spĺňať aktuálne predpisy.

Viac info...

Inteligentné elektroinštalácie

Vďaka inteligentnej elektroinštalácii bude vo vašom dome každé zariadenie alebo spotrebič navzájom komunikovať s ostatnými.

Viac info...

Poplachové systémy narušenia

Poplachové systémy narušenia (alebo tiež PSN) slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb.

Viac info...

Kamerové systémy

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby plnili potreby zabezpečenia. Tiež pomáhame odstrániť prípadne bezpečnostné nedostatky na už hotových riešeniach.

Viac info...

Siete LAN - štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod.

Viac info...

Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie systémy, alebo inak povedané elektornický vrátnik je obojsmerný terminál určený pre volanie od vstupných dverí / vchodu na telefón v ktorejkoľvek kancelárii.

Viac info...