Elektroinštalácie

Elektroinštalácia slúži na distribúciu a rozvod elektrickej energie. Aby bola bezpečná, musí spĺňať aktuálne predpisy. Pri novostavbách je elektroinštalácia vykonávaná podľa súčasných noriem a požiadaviek. Problém je však pri starších budovách, kde elektroinštalácia bola realizovaná podľa noriem a požiadaviek, ktoré sú už neaktuálne. Z tohto dôvodu už elektroništalácia nedokáže zvládnuť energetickú náročnosť spotrebičov a zariadení dnešného štandardu a stáva sa nebezpečnou pre vás a váš majetok.

Jedinou možnosťou je jej rekonštrukcia. Naša spoločnosť ELSIK s.r.o. vám vie poskytnúť odbornú radu a pomoc pri samotnom plánovaní budúceho rozvodu novej elektroinštalácie vo vašom byte či dome a následne aj profesionálne zrealizovať celú rekonštrukciu siete.

Elektroinštalácie na mieru?

Navrhneme Vám nové alebo upravíme stávajúce riešenie vašej elektroinštalácie. Neváhajte nás kontaktovať.Elektroinštalácie

Elektroinštalácia slúži na distribúciu a rozvod elektrickej energie v domácnostiach a obytných budovách. Aby bola bezpečná musí spĺňať aktuálne predpisy.

Viac info...

Inteligentné elektroinštalácie

Vďaka inteligentnej elektroinštalácii bude vo vašom dome každé zariadenie alebo spotrebič navzájom komunikovať s ostatnými.

Viac info...

Poplachové systémy narušenia

Poplachové systémy narušenia (alebo tiež PSN) slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb.

Viac info...

Kamerové systémy

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby plnili potreby zabezpečenia. Tiež pomáhame odstrániť prípadne bezpečnostné nedostatky na už hotových riešeniach.

Viac info...

Siete LAN - štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod.

Viac info...

Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie systémy, alebo inak povedané elektornický vrátnik je obojsmerný terminál určený pre volanie od vstupných dverí / vchodu na telefón v ktorejkoľvek kancelárii.

Viac info...