Poplachové systémy narušenia

Poplachové systémy narušenia (alebo tiež PSN) slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb. Veľmi dôležité z hľadiska funkčnosti a úrovne zabezpečenia je správne navrhnutie, konštrukcia a programové vybavenie.

Jednou z častí zabezpečenia objektu je poplachový systém narušenia (PSN). Úlohou poplachového systému PSN je včasná signalizácia nežiadúceho vniknutia alebo pokusu o vniknutie do objektu (stráženého priestoru). Riadiacim prvkom celého systému je ústredňa PSN, ktorá vyhodnocuje poplachové udalosti z jednotlivých detektorov. Súčasťou ústredne je zálohovaný zdroj, ktorý zabezpečuje funkčnosť PSN aj v prípade náhodného alebo úmyselného výpadku elektrickej energie.

Poplachová ústredňa je tá najdôležitejšia časť zabezpečovacieho systému. Naša firma si preto dáva záležať na produktoch, ktoré inštaluje a preto ponúka iba poplachové ústredne od svetových a rokmi overených výrobcov.

Spolupracujeme s Aritech, Galaxi, Paradox, DSC, Jablotron.

Poplachové systémy narušenia na mieru?

Navrhneme Vám nové alebo upravíme stávajúce riešenie poplachového systému narušenia. Neváhajte nás kontaktovať.
Elektroinštalácie

Elektroinštalácia slúži na distribúciu a rozvod elektrickej energie v domácnostiach a obytných budovách. Aby bola bezpečná musí spĺňať aktuálne predpisy.

Viac info...

Inteligentné elektroinštalácie

Vďaka inteligentnej elektroinštalácii bude vo vašom dome každé zariadenie alebo spotrebič navzájom komunikovať s ostatnými.

Viac info...

Poplachové systémy narušenia

Poplachové systémy narušenia (alebo tiež PSN) slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb.

Viac info...

Kamerové systémy

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby plnili potreby zabezpečenia. Tiež pomáhame odstrániť prípadne bezpečnostné nedostatky na už hotových riešeniach.

Viac info...

Siete LAN - štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod.

Viac info...

Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie systémy, alebo inak povedané elektornický vrátnik je obojsmerný terminál určený pre volanie od vstupných dverí / vchodu na telefón v ktorejkoľvek kancelárii.

Viac info...