Elektrické požiarne systémy / signalizacie

Elektrická požiarna signalizácia je dôležitou súčasťou ochrany zdravia a majetku. Jej nutnosť použitia v niektorých objektoch určuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 94/2004 Z.z.

Včasnou detekciou vzniku požiaru zabránime zbytočnému ohrozeniu zdravia a majetku.

Spolupracujeme s Esser, UTC Fire&security, Lites.

Elektrické požiarne systémy na mieru?

Navrhneme Vám nové, alebo upravíme stávajúce riešenie elektrického požiarneho systému. Neváhajte nás kontaktovať.
Elektroinštalácie

Elektroinštalácia slúži na distribúciu a rozvod elektrickej energie v domácnostiach a obytných budovách. Aby bola bezpečná musí spĺňať aktuálne predpisy.

Viac info...

Inteligentné elektroinštalácie

Vďaka inteligentnej elektroinštalácii bude vo vašom dome každé zariadenie alebo spotrebič navzájom komunikovať s ostatnými.

Viac info...

Poplachové systémy narušenia

Poplachové systémy narušenia (alebo tiež PSN) slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb.

Viac info...

Kamerové systémy

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby plnili potreby zabezpečenia. Tiež pomáhame odstrániť prípadne bezpečnostné nedostatky na už hotových riešeniach.

Viac info...

Siete LAN - štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod.

Viac info...

Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie systémy, alebo inak povedané elektornický vrátnik je obojsmerný terminál určený pre volanie od vstupných dverí / vchodu na telefón v ktorejkoľvek kancelárii.

Viac info...