Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie systémy alebo inak povedané elektornický vrátnik je obojsmerný terminál určený pre volanie od vstupných dverí / vchodu na telefón v ktorejkoľvek kancelárii.

Prístupový systém slúži na zabezpečenie ochrany priestorov s využitím bezkontaktnej čipovej karty. A zároveň poskytuje rýchle, komfortné a bezpečné ovládanie dverí, závor alebo turniketov. Tento systém môže pre každú osobu individuálne a v dopredu definovanom čase povoliť vstup len do určených priestorov, a tým aj zamedziť nekontrolovanému pohybu osôb v objektoch. Základné programové vybavenie umožňuje oprávnenému užívateľovi (správcovi systému) celý systém riadiť a spracovať z ktoréhokoľvek počítača v sieti.

Automatizované systémy sú jednoduché a funkčné riešenie na automatizáciu garážových a vstupných brán, markíz a roliet. Automatické zariadenie zvyšuje komfort Vášho bývania.

Spolupracujeme s Fermax, BTP, Legrand, Urmet, Tesla, Came, Nice.

Dorozumievacie systémy na mieru?

Navrhneme Vám nové, alebo upravíme stávajúce riešenie dorozumievacieho systému. Neváhajte nás kontaktovať.




Elektroinštalácie

Elektroinštalácia slúži na distribúciu a rozvod elektrickej energie v domácnostiach a obytných budovách. Aby bola bezpečná musí spĺňať aktuálne predpisy.

Viac info...

Inteligentné elektroinštalácie

Vďaka inteligentnej elektroinštalácii bude vo vašom dome každé zariadenie alebo spotrebič navzájom komunikovať s ostatnými.

Viac info...

Poplachové systémy narušenia

Poplachové systémy narušenia (alebo tiež PSN) slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb.

Viac info...

Kamerové systémy

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby plnili potreby zabezpečenia. Tiež pomáhame odstrániť prípadne bezpečnostné nedostatky na už hotových riešeniach.

Viac info...

Siete LAN - štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod.

Viac info...

Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie systémy, alebo inak povedané elektornický vrátnik je obojsmerný terminál určený pre volanie od vstupných dverí / vchodu na telefón v ktorejkoľvek kancelárii.

Viac info...