Siete LAN - štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod. Hlavnými požiadavkami pri návrhu štrukturovanej kabeláže sú z hľadiska jeho využitia a funkčnosti požiadavky vytvoriť univerzálny kabelážny systém, ktorý zvládne prenášať vysokorýchlostné dáta, hlas, obraz po jedinom médiu.

Metalická kabeláž je najčastejšie používanou kabelážou, ktorá je tvorená štyrmi samostatnými skrútenými pármi vodičov. Používa sa na prenos digitálnych a analógových signálov. Metalickú kabeláž je možné použiť len do dĺžky kábla 100 metrov bez použitia aktívnych prvkov. Po použití aktívnych prvkov je možné metalickú kabeláž použiť aj na väčšie vzdialenosti. Alternatívou metalickej kabeláže je optická kabeláž.

Optická kabeláž je alternatívou metalickej kabeláže. Prenosovým médiom je optický kábel tvorený niekoľkými sklenenými vláknami. Keďže sklo je výborným izolantom, nie je možné po sklenených vláknach prenášať elektrické signály, ako je to v prípade klasických káblov ale je potrebné ich pretransformovať na svetelné impulzy, ktoré sú šíriteľné sklom. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť komunikáciu na vzdialenosti, ktoré nie je možné dosiahnuť metalickou kabelážou bez použitia aktívnych prvkov.

Spolupracujeme s Keline, Triton, Legrand.

Siete LAN - štrukturovaná kabeláž na mieru?

Navrhneme Vám nové, alebo upravíme stávajúce riešenie siete LAN - štrukturovaná kabeláž. Neváhajte nás kontaktovať.
Elektroinštalácie

Elektroinštalácia slúži na distribúciu a rozvod elektrickej energie v domácnostiach a obytných budovách. Aby bola bezpečná musí spĺňať aktuálne predpisy.

Viac info...

Inteligentné elektroinštalácie

Vďaka inteligentnej elektroinštalácii bude vo vašom dome každé zariadenie alebo spotrebič navzájom komunikovať s ostatnými.

Viac info...

Poplachové systémy narušenia

Poplachové systémy narušenia (alebo tiež PSN) slúžia na komplexnú elektronickú ochranu majetku a osôb.

Viac info...

Kamerové systémy

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby plnili potreby zabezpečenia. Tiež pomáhame odstrániť prípadne bezpečnostné nedostatky na už hotových riešeniach.

Viac info...

Siete LAN - štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích systémov a pod.

Viac info...

Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie systémy, alebo inak povedané elektornický vrátnik je obojsmerný terminál určený pre volanie od vstupných dverí / vchodu na telefón v ktorejkoľvek kancelárii.

Viac info...